Onze algemene verkoopsvoorwaarden

March 11, 2018

 

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

 2. Bij alle opdrachten waarbij administratieve vergunningen, signalisatievergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve en signalisatievergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

 3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

 4. Bij een geschil is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar in cash geld of via overschrijving op rekening BE62 0015 2196 5261 op de dag wanneer de uitgevoerde werken zijn afgerond.

 6. Betalingsvoorwaarden:

  1. 50% bij het sluiten van de overeenkomst;

  2. 50% na uitvoering van de werken.

 7. Werken worden uitgevoerd op de overeengekomen datum die terug te vinden is op de bestelbon mits overmacht deze overeengekomen datum niet onmogelijk maakt. Producten die door de firma gebruikt worden zijn weersgebonden en kunnen hierdoor niet op elk tijdstip gebruikt worden. De firma heeft dan het recht om samen met de klant een nieuwe uitvoeringsdatum vast te leggen zonder dat hiervoor enige vergoeding wordt verrekend door de klant aan onze firma.

 8. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon. Elke gebeurtelijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

 9. Is niet in onze prijs begrepen: het reinigen van dakgoten, het herstellen ervan, enz.., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen op de bestelbon. Indien gebreken rondom of aan de woning van de klant, aangericht door derden of de klant zelf moet dit voor de aanvang van de werken schriftelijk worden meegedeeld op de bestelbon, indien dit niet schriftelijk is neergeschreven op de bestelbon, is onze firma hiervoor niet verantwoordelijk.

 10. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden we ons het recht om de prijzen op een evenredige manier aan te passen.

 11. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water en de klant moet zorgen voor parkeermogelijkheid op een afstand van maximum 5 meter van de uit te voeren werken. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

January 17, 2018

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Mosmobiel

 

Mandekensstraat 53   

B-9255 Buggenhout

België

Tel:  0474/18.32.83  

Email: info@mosmobiel.be

BTW BE 0890.616.980

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Blijf niet met je vraag zitten, wij bieden je graag een antwoord.